Strategiproces

Strategiproces

Uanset om en virksomhed vil kommunikere til kunder, medarbejdere eller en helt tredje eller fjerde målgruppe, så handler det om at bygge det rigtige fundament under kommunikationen. Hvis ikke fundamentet er bredt og solidt, skal der ikke meget til at vælte strategien i den sidste ende.

Hos Jøp, Ove & Myrthu baserer vi altid vores rådgivning på et fundament af viden og indsigt. Derfor er det første skridt i vores strategiproces en analysefase, hvor vi uddrager viden fra eksisterende materialer. Ofte iværksætter vi også yderligere undersøgelser i tæt samarbejde med vores kunder for at tilvejebringe ny viden. Undersøgelserne kan være kvalitative, kvantitative eller en kombination af begge.

På baggrund af den tilgængelige viden foretager vi analyser og drager konklusioner, som strategien kan udvikles på baggrund af. Det kan både være en forretningsstrategi, en kommunikationsstrategi eller andre, målrettede strategiske tiltag. Samtidig fastsætter vi succeskriterier, som løbende evalueres og måles, og praktiske, udførlige tiltag formuleres og fastlægges for en afgrænset tidsramme – f.eks. for det kommende år.

På denne måde bliver vores kunder klar til at føre planerne ud i livet, og der kan løbende følges op på effekten af kommunikationen. Hvad virker? Hvad virker knap så godt? Hvor skal vi justere? Med en stærk sammenhæng mellem strategiens fundament og de konkrete tiltag sikrer vi, at strategien har effekt, og at fremtidige beslutninger kan træffes på baggrund af meningsfulde effektmålinger.

 

Vores mission


Vores ambition er at sikre vores kunder det omdømme, som deres handlinger gør dem fortjent til, og vi værner altid om integriteten i kommunikationen – både vores egen og vores kunders.

Se mere her...